Wspólnie stworzymy i zrealizujemy program rozwoju Polski nowoczesnej, tolerancyjnej, bezpiecznej, zamożnej i europejskiej.

Ryszard Petru
Stowarzyszenie PLan Petru

Obszary Naprawy Państwa

Stowarzyszenie PLan Petru

Uzdrowienie finansów publicznych

Zrównoważony i stabilny budżet to gwarancja zdrowych finansów publicznych. Konstytucyjny zakaz zadłużania państwa to krok w kierunku bezpiecznego i dynamicznego rozwoju gospodarczego. A silna gospodarka to gwarancja naszego bezpieczeństwa.


Stowarzyszenie PLan Petru

Skuteczna ochrona zdrowia

Wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia środków finansowych obecnych na rynku komercyjnym oraz konkurencja między firmami ubezpieczeniowymi znacząco poprawią sytuację pacjentówi lekarzy. Kluczem jest sprawne zarządzanie środkami, które już dzisiaj można wykorzystywać.Stowarzyszenie PLan Petru

Edukacja oparta na wiedzy praktycznej

Edukacja odpowiadająca na potrzeby przyszłości to fundament rozwoju kraju. Szkoła może kształcić ludzi aktywnych, życiowo zaradnych, twórczych i odważnych. Dostosowanie programów i filozofii nauczania do wymagań przyszłego rynku pracy jest możliwe już dzisiaj.


Stowarzyszenie PLan Petru

Deregulacja i uproszczenie działania warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Zmniejszenie liczby przepisów prawa gospodarczego to droga do pobudzenia aktywności polskich przedsiębiorców. A to od nich zależy sukces polskiej gospodarki. Jednym z rozwiązań może być wprowadzenie zasady „one in - one out” i drastyczne ograniczenie obciążeń biurokratycznych.Wspólnie Naprawimy Państwo!

Stowarzyszenie Plan Petru to ponadpartyjna płaszczyzna wspólnej pracy nad „Planem Naprawy Państwa”, który będzie najlepszą alternatywą dla obecnie realizowanej przez rząd PiS polityki społeczno-gospodarczej.


PRZECZYTAJ
 

Stowarzyszenie Plan Petru
Wspólnie Naprawmy Państwo


Dołącz do Nas. Zapisz się

Deklaracja członkowska