Debata ekspercka w ramach wspólnego Planu Naprawy Państwa – sprawny system emerytalny, za nami.

Tak wygląda dobra zmiana w Spółkach Skarbu Państwa. Rozdawnictwo trwa na dobre!
15 marca 2018
Już 5 kwietnia debata w Poznaniu. Serdecznie Zapraszamy!
29 marca 2018
Show all

Debata ekspercka w ramach wspólnego Planu Naprawy Państwa – sprawny system emerytalny, za nami.

Dzisiaj w Sejmie odbyła się kolejna, już czwarta, debata z organizowana przez Ryszarda Petru z przedstawicielami partii opozycyjnych, ekspertami ZUS i PTE, Związków Pracodawców, a także przedstawicielami środowisk akademickich oraz organizacji emerytów i rencistów.  Tematem rozważań był system emerytalny.

Debata miała w pierwszej jej części na celu zdiagnozowanie obecnego systemu oraz analizę jego funkcjonowania. W drugiej części zaproszeni eksperci rozmawiali o tym, co należy zrobić, by usprawnić funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce, tak by każdy obywatel po przejściu na emeryturę miał gwarancję otrzymania sprawiedliwego i wystarczającego do godnego życia świadczenia.

Zapraszamy do obejrzenia całego przebiegu debaty.

#PlanPetru