Deklaracja członkowska


Deklaracja członkowska


Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Płeć
kobietamężczyzna

PESEL

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu/Numer mieszkania

Wykształcenie

Zawód

Wybierz zainteresowanie

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że znany jest mi Statut Stowarzyszenia Plan Petru. Zobowiązuję się w pełni przestrzegać jego zapisów. Deklaruję wstąpienie do Stowarzyszenia Plan Petru.

Zobowiązuję się do uiszczenia składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia (88 1140 1010 0000 46517 1001 001) w kwocie:
20 zł/miesięcznie,50 zł/kwartalnie,180 zł/rocznie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Plan Petru, z siedzibą w Warszawie, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa.

Dane będą gromadzone w celu przekazywania informacji dotyczących działalności statutowej stowarzyszenia, w szczególności w zakresie zaangażowania na rzecz rozwoju i promocji społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju świadomości obywatelskiej, a także rozwoju kulturalnego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i przechowywane do momentu zgłoszenia rezygnacji ze zgody na przetwarzanie, usunięcia lub przeniesienia przez osobę swoich danych.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Plan Petru z siedzibą w Warszawie, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa. Dane podawane są dobrowolnie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania oraz zrezygnowania ze zgody na otrzymywanie informacji o działalności stowarzyszenia, a także o usunięciu danych lub ich przeniesieniu do innego podmiotu. Zmiany lub rezygnację należy zgłaszać pod adresem: [email protected]
Dołącz plik CV (opcjonalnie)
(Dopuszczalne typy plików pdf, doc, docx. Rozmiar max.2mb)