Ryszard Petru będzie gościem programu „Kropka nad I” w TVN24 o godz. 20.00.
8 stycznia 2018
Spotkanie z Ryszardem Petru w Toruniu.
13 lutego 2018
Show all

Druga debata ekspercka w ramach Wspólnego Planu Naprawy Państwa za nami.

Druga debata ekspercka w ramach Wspólnego Planu Naprawy Państwa za nami.

Dialog ma sens.

Wspólnie z ekspertami, przedsiębiorcami i przedstawicielami opozycyjnych partii politycznych rozmawialiśmy o tym, co nas łączy w obszarze przedsiębiorczości i gospodarki.

 

Zgodziliśmy się w następujących kwestiach:
 • konieczność mniejszych kar dla przedsiębiorców za drobne pomyłki podatkowe; służby skarbowe mają pomagać podatnikom, a nie karać ich za przedsiębiorczość;
 • ujednolicenie interpretacji podatkowych;
 • przewidywalność zmian w przepisach podatkowych;
 • limity liczby kontroli;
 • konieczność debaty na temat przyjęcia przez Polskę waluty euro;
 • mediacja jako forma rozwiązywania sporów na linii przedsiębiorca – organy państwa;
 • edukacja zapewniajaca zarówno zatrudnienie młodym ludziom jak i odpowiadająca na zapotrzebowanie rynku pracy.

Aż 83,3% przedsiębiorców uważa, że w 2018 roku sytuacja w Polsce nie będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu (tegoroczne badanie ankietowe BCC).

Przedsiębiorcy wskazują również czynniki, które stanowią dla nich coraz większe zagrożenie:
 1. trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (79,2%);
 2. zbyt częste zmiany przepisów (60,4%);
 3. opresyjność i/lub niesprawiedliwe traktowanie przez izbę skarbową albo inne organy państwa (43,8%).
Nasze rekomendacje w zakresie systemu podatkowego:
 1. Pouczenie przed sankcją – urzędnik organu kontrolnego nie może wyłącznie karać, powinien dysponować narzędziami pośrednimi umożliwiającymi przedsiębiorcy skorygowanie błędu.
 2. Zmniejszenie kar za drobne pomyłki podatkowe niebędące wynikiem zamierzonego działania przedsiębiorcy.
 3. Odejście od indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego na rzecz jednolitych i powszechnie obowiazujacych interpretacji.
 4. Przewidywalność i stabilność prawa – jak najmniejsza liczba zmian podatkowych w roku (np. nie częściej niż raz w roku) i zapewnienie przedsiębiorcom wystarczającego czasu na ich wdrożenie.
Rekomendacje w zakresie przyjaznego  otoczenia polityczno-prawnego:
 1. Limit liczby kontroli prowadzonych przez organy państwowe w danym roku. Państwo nie może utrudniać prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Mediacje jako forma rozwiązywania sporów – poprawa relacji między aparatem państwowym a przedsiębiorcami jest możliwa dzięki wprowadzeniu mediacji i zawieraniu porozumień przedsiębiorcy z organami kontrolnymi.
 3. Rozdział roli państwa jako regulatora i właściciela.
Rekomendacje w zakresie stabilności rynku pracy i powiązanej z nim edukacji:
 1. Spójność system kształcenia – od szkoły podstawowej poprzez szkoły średnie, zawodowe i wyższe uczelnie.
 2. Nacisk na kształcenie dualne – połączenie kształcenia w szkole oraz w miejscu pracy pozwoli uczącym się Polakom zdobywać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.
 3. Współpraca szkół zawodowych i uczelni wyższych z przedsiębiorcami – stworzenie skutecznie komunikującego się systemu: Szkoła – Pracodawca, który zarówno regionalnie, jak i w skali całego kraju, w kilkuletniej perspektywie czasowej będzie definiować zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach i ich kształcić.
 4. Uproszczenie przepisów dotyczących zatrudnienia obcokrajowców – szczegónie ważne w sytuacji, gdy polskie społeczeństwo starzeje się, zmniejszając liczbę osób zdolnych do pracy, wciaż występuje wysoki wskaźnik emigracji młodych Polaków za granicę, a zmiany w systemie emerytalnym wprowadzone przez rząd determinują obywateli do wcześniejszej rezygnacji z pracy.