O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie PLan Petru

Stowarzyszenie Plan Petru to ponadpartyjna płaszczyzna wspólnej pracy nad „Planem Naprawy Państwa”, który będzie najlepszą alternatywą dla obecnie realizowanej przez rząd PiS polityki społeczno-gospodarczej.

Do wspólnej pracy zapraszamy przedstawicieli partii politycznych, samorządowców, ekspertów oraz reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy chcą mieć realny wpływ na kształt polskiej rzeczywistości po zbliżających się wyborach.

Nie ma lepszej alternatywy dla środowisk opozycyjnych niż ścisła współpraca, by jeszcze przed wyborami samorządowymi i parlamentarnymi pokazać Polakom kompetencję i gotowość do zarządzania krajem.

Wspólny Plan Naprawy Państwa

4
Dzień przejęcia rządów nie może być dniem rozpoczęcia dyskusji programowych - musimy być gotowi już dzisiaj. Przyszedł czas na stworzenie planu, pod którym będą mogły podpisać się wszystkie środowiska pro-demokratyczne i pro-europejskie. Planu, który wybierze najlepsze rozwiązania z programów ugrupowań opozycyjnych. Proponujemy aby wspólny plan obejmował kluczowe dla rozwoju i bezpieczeństwa Polski obszary:

  • dynamiczny i zdrowy rozwój gospodarczy oparty na nowoczesnych inwestycjach, eksporcie i konsumpcji
  • realny wzrost płac osiągany poprzez odejście od modelu taniej siły roboczej
  • politykę międzynarodową gwarantującą trwałe sojusze i uczestnictwo w strefie euro
  • ochronę zdrowia skupioną na pacjencie, opartą na konkurencji i symbiozie prywatnych i publicznych systemów
  • niezależną energetykę stopniowo odchodzącą od węgla
  • edukację opartą na wiedzy praktycznej, otwartości i tolerancji
  • efektywną politykę rolną wspierającą rodzimą produkcję i eksport
  • niezależną kulturę szeroko dostępną dla społeczeństwa bez względu na dochody i miejsce zamieszkania
  • niezależny od politycznych wpływów system sprawiedliwości

Wspólnie stworzymy i zrealizujemy program rozwoju Polski nowoczesnej, tolerancyjnej, bezpiecznej, zamożnej i europejskiej.

Wspólny Plan Naprawy Państwa